ZPĚT

Silvestr 1999-2000
LETIŠTĚ

 
01.jpg (38189 bytes) 02.jpg (27327 bytes)
03.jpg (34657 bytes)
Mravenci pri praci
04.jpg (29336 bytes)
spadl retez...
05.jpg (25018 bytes)
!GAS! s Lenkou
06.jpg (49776 bytes)
jeste byla zima
07.jpg (31373 bytes)
Ranza pri plytvani VanHalenova naturalu
08.jpg (34450 bytes)
pyroman, ekolog...
09.jpg (35533 bytes)

 

10.jpg (30330 bytes)
novorocni zatisi
11.jpg (37323 bytes)
oltar, jeste nez padl za obet ohni
12.jpg (36754 bytes)
vyborne cukrovi VanHalenu, v pozadi Ranzova pochoden
13.jpg (25010 bytes)
zasnena Prerie
14.jpg (35124 bytes)
No co? Cekame na Novy rok!
15.jpg (35836 bytes)
v ruskem hangaru rusky Kazacok
16.jpg (33147 bytes)
17.jpg (31904 bytes)
Nabit! .... Pal!
18.jpg (30207 bytes)
Pavel kontroluje, zda je vse v poradku a ma to z prvni ruky
19.jpg (29476 bytes)
zase se tam priplet ten napis.....
20.jpg (20260 bytes)
MIG23 to dostal !!
21.jpg (27426 bytes)
bude pripitek?
22.jpg (33668 bytes) 23.jpg (37241 bytes) 24.jpg (20418 bytes)