NĚCO MÁLO O ŠMAJLÍCÍCH
A O ZPŮSOBU VYJÁDŘENÍ NENAPSATELNÉHO,
A TAKY NĚCO O AKRONYMECH


ZPĚT


Proč je téměř nemožné vézt diskuzi elektronickými textovými médii bez "šmajlíků", nemusím snad sáhodlouze nikomu vysvětlovat. Takže ve zkratce. Pokud k někomu mluvíte osobně, je na vašem obličeji poznat, zda to myslíte smrtelně vážně, se smutkem, nebo zda mluvíte z legrace, či jen chcete protějšek popíchnout. Tyto informace se v psaném projevu samozřejmě vytratí a autor příspěvku je pak mnohokrát nemile překvapen z reakce "postiženého" a nastane sáhodlouhá výměna dalších e-mailů s dodatky, jak to ten pitomec vlastně myslel. Pamatujte - v okamžiku, kdy příjemce dostane váš zvesela míněný e-mail, může být zrovna v té chvíli třeba ze zcela jiného důvodu ve špatné náladě. Co si pak bude myslet o vaší poště, je nasnadě. Proto vám doporučuji nastudovat význam následujících základních "ksichtíků". Je jich mnohem více, ale o ty ostatní se opravdu nemusíte starat, tyhle jsou nejdůležitější:

 

EMOTIKONY (ŠMAJLÍCI): Nedávno konferencí prošla debata o šmajlících jakožto vhodném nástroji vyjádření takových pocitů, které nelze písemně (jedním slovem) snadno vyjádřit. Díky čemuž došlo již několikrát k nepříjemným nedorozuměním. Takže následující seznam šmajlíků může dopomoci k většímu poroumění obsahu jednotlivých autorů (pokud se ovšem naučí šmajlíky správně používat).

Šmajlíci (z angl. "smiles") jsou seřazeny podle stupně používání a důležitosti, doporučuji všem zapamatovat si aspoň význam těch v prvním odstavci. Má-li s tím někdo potíže (zajímavé, že vůbec udělal autoškolu), napovím - nakloníte-li hlavu pokud možno o 90 stupňů VLEVO a kouknete z tohoto pohledu na šmajlík, připomene vám obličej - dvojtečka znázorňuje oči, pomlčka nos, a to pod tím (větinou závorka) ústa. Podle změny těchto znaků dostává šmajlík různé významy, často vizuálně podobné s originálním stavem obličeje...

Pokud se někdo z vás již na internetu připojil někdy na CHAT, jistě již zjistil, že bez znalostí těchto "ksichtíků" je elektronická online komunikace téměř nemožná.

 

:-) úsměv
;-) výrok "ja to tak nemyslim", úšklebek, mrknutí oka
:-D hlasitý smích, úsměv
:o) lechtivá poznamka, prasečinka, čuňačinka

:-* polibek
:-( smutek, zlost
:,-( pláč, brekot
:-o překvapení, údiv
:-O velký údiv

:-| zamyšlení, zamrzlý usměv
:-/ pochyby, nedůvěra, rozladěnost, skepse
8-) vyvalené oči, překvapení (příjemné)
8-( překvapení (nepřijemné)
8-O překvapení, údiv, nečekaná informace
:-> sarkastická poznámka
;-> sarkastická poznámka hraničící s oplzlostí.
:-E vyceněné tesáky, zuřivost
|-) zasnění, představování si něco hezkého

 

 


AKRONYMY (ZKRATKY): Nejprve k nejčastěji používaným zkratkám. Sám si je nepamatuji, takže i mne přišly vhod. Tady je přehled těch nejdůležitějších, které byste si měli pamatovat. Seznam všech (mně) známých akronymů najdete v přiloženém odkazu:

AFAIK - pokud vim (as far as I know)
BTW - mimochodem (by the way)
FYI - pro tvoji informaci (for your information)
IMHO - podle meho skromneho nazoru (in my humble opinion)

SEZNAM AKRONYMŮ